Verhuizing webserver - mogelijk storingen op fierljepplatform De komende week gaat de server van de NFB verhuizen naar een nieuwe provider. Dit geeft mogelijk wat overlast voor de aangesloten websites en ledenadministraties
Kijkje in de wereld van Femke Rispens Zonder verwachtingen presteer ik het best.
Nieuwjaarsduik Nieuwjaarsduik bij de polsstokclub Linschoten
Kijkje in de wereld van Sanne Bouwstra Met een blessure kun je altijd nog wel iets doen
Een sprong terug in de tijd De rijke fierljepgeschiedenis van Winsum mag niet worden vergeten. Zaterdagmiddag wordt in het dorp informatiecentrum De Jint geopend.
Kleine Friese sporten leveren Grutske sporters Artikel hoofdsponsoren in het blad Keats
Gemeente Achtkarspelen draagt 35000 euro bij aan renovatie schansen Buitenpost
Fries Museum op Paad mei iuwenalde Kletsie, de polsstokspear.
Buitenpost hoopt op steun gemeenteraad voor renovatie schansen Alles is verrot
Een kijkje in de wereld van Hendrik Schukken
Polsstokverspringer van Dam sluit hectisch seozoen goed af Dat moment met mijn moeder vergeet ik nooit
Foto's NK IJlst gemaakt door Yldau Reitsma
Groot avontuur: Erik liet zich jaar lang opsluiten in loods om 1 miljoen euro te winnen Erik Bos uit Waarder stapte vorig jaar de loods van het tv-programma Een jaar van je leven binnen en liet zich een jaar opsluiten om spelletjes te doen voor de hoofdprijs van een miljoen.
Grossieren in zilver en brons Staande ovatie Marrit van der Wal
Hollandse suprematie op NK blijft overeind Michiel Zijlstra redt Friese eer
Sietse Lefferts wint mei dik persoanlik recor yn Drylts
Ljeppersklup Burgum 50 jaar