Wat is fierljeppen? Of is het polsstokverspringen?

Polsstokverspringen is ‘De Nederlandse zomersport’ waarin de aspecten topsport en kracht onmisbaar zijn. Het doel is om met behulp van een polsstok zo ver mogelijk over een sloot heen te springen. In de regio Utrecht en Friesland zijn er meerdere verenigingen met speciaal aangelegde aanloopschansen. In onderstaande video is te zien dat springers een forse sprint nemen over de schans en daarna springen ze in de polsstok, welke klaar staat in het water. Vervolgens klimt de springer zo snel mogelijk naar de top van de polsstok en zet zich daarna hard af om zo ver mogelijk in het zandbed te landen. Bij het fierljeppen wint de atleet die de grootste afstand aflegt van de schans naar de eerste afdruk in het zandbed.

Vroeger was de polsstok het vervoersmiddel om sloten over te steken in de polder en in de loop van de tijd werden er wedstrijden gehouden wie het verst over de sloot kon komen. Om precies te zijn werd in 1767 de eerste wedstrijd polsstokverspringen gehouden in Baard (Friesland). Hier werd het toen fierljeppen genoemd. Van oorsprong komt de sport dus uit Friesland, maar inmiddels zijn de Hollanders net zo goed als de Friezen. In Friesland noemen ze de sport nog steeds fierljeppen, wat oorspronkelijk ‘sierlijk springen’ betekende.

In de zomerperiode, van mei tot september, worden er iedere week wedstrijden georganiseerd. Deze zijn vaak vrij toegankelijk voor publiek. Normaliter worden het Hollands Kampioenschap en het Nederlands Kampioenschap gesprongen in augustus. Kijk voor meer informatie over de polsstokwedstrijden op de kalender.

Zelf proberen?
Als je het fierljeppen zelf eens wilt proberen, kun je het beste terecht bij één van de verenigingen. Bij de vereniging is het mogelijk om een training mee te doen, of om een clinic of demonstratie te organiseren. Voor meer info verwijzen wij u naar deze pagina.