2004-08-16 16:56

Hendrik Haanstra: Fierljeppen is gjin topsport

Uit de Leeuwarder Courant van 14 augustus 2004