PBH
2024-01-12 15:24

Afgelopen donderdag vond de algemene vergadering van de PBH plaats. Opnieuw is bezorgdheid geuit over de aanhoudende tekorten aan bestuursleden in het hoofdbestuur. Al jaren lukt het niet om het bestuur op volle sterkte te krijgen, met alle gevolgen van dien. We zijn nu op een punt beland waarop deze situatie niet langer houdbaar is, aangezien sommige termijnen niet verlengd worden en vacatures niet worden ingevuld. Hierdoor dreigt er vanaf maart geen hoofdbestuur meer te zijn, wat het voortbestaan van de PBH ernstig in gevaar brengt.

We zijn verheugd en zeer dankbaar dat een toegewijde groep (oud)leden en geïnteresseerden overweegt de leiding op zich te nemen. Ze zullen de komende tijd nadenken over hoe ze dit willen aanpakken en met wie. Als huidig bestuur staan we hier volledig achter en roepen we alle leden en betrokkenen op om deze groep te ondersteunen. We hopen hiermee een frisse start te kunnen maken en het polsstokverspringen in Utrecht en Zuid-Holland met veel plezier voort te zetten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Polstokbond Holland