Media
2024-07-04 21:36

Het dijkversterkingstraject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van twee kilometer. Polsstokclub Jaarsveld had al jaren plannen om zijn accommodatie te moderniseren. In overleg met de partijen die in de uiterwaard Salmsteke langs de Lek de dijkversterking en de inrichting voor natuur en recreatie mogelijk maken, ondergaat de ‘springarena’ een metamorfose.

Niet meer van deze tijd

Voorzitter Rick Boer is blij dat de polsstokclub straks weer kan voldoen aan de regels van de Nederlandse Fierljep Bond om wedstrijden te mogen blijven organiseren. “Het zandbed, waar de springers landen na een sprong, zou na de dijkversterking te kort worden, omdat het toekomstige talud minder steil afloopt,” vertelt Boer. De accommodatie waarin de polsstokclubs sinds 1963 in zit, is volgens de voorzitter niet meer van deze tijd. “We willen in plaats van één twee jeugdschansen om een Jeugd-NK te mogen organiseren. De nieuwe schansen komen straks verder uit elkaar, zodat de stokken bij een foutsprong elkaar niet meer kruisen. De accommodatie komt verder van de dijk af en wordt gedraaid, waardoor de springers bij een harde wind uit het westen deze in de rug hebben. Deze aanpassing gaat records opleveren.”

Financiering

Een groep mensen die beschikt over de nodige kennis is al een jaar bezig om de technische wensen op papier te zetten, zodat de uitvoerende partij na het springseizoen op 1 september aan de slag kan. “Een andere groep houdt zich bezig met de financiering,” vervolgt Boer.

De aanleg van de accommodatie kost de polsstokclub niets. Wel is de opbouw van de schansen voor hun rekening. “Binnenkort gaat er een brochure naar het bedrijfsleven met de vraag om ons financieel te steunen. We hebben op sportief gebied grote plannen. Het verzoek voor het organiseren van de Tweekamp tegen de Friezen in 2025 is door de bond reeds toegezegd.”

Wim Kroone