2010-08-20 8:00

Halve eeuw cup: een koppelwedstrijd op 4 september

In het kader van het 50 jarig jubileum van het polsstokverspringen in de regio is de polsstokvereniging Jaarsveld ...

... gevraagd om een wedstrijd te organiseren om de halve eeuw cup.

Dit zal een speciale wedstrijd worden waarin de deelnemers in alle 5 de categorieën worden ingedeeld in koppels! Deze indeling geschiedt aan de hand van het dan complete puntenklassement. De nummer 1 van een categorie in het puntenklassement zal gekoppeld worden aan de nummer laatst in die categorie. Alle deelnemers krijgen drie sprongen en van beide springers in een koppel telt het beste resultaat... er is geen drempelafstand! Het koppel met opgeteld de verste afstand wint de halve eeuw cup.

Omdat het een jubileum is voor de hele Bond heeft het bestuur van Jaarsveld besloten dat deze wedstrijd niet alleen is voor de 4 bekende categorieën maar dat er ook een koppelwedstrijd is op de jeugdschans onder dezelfde voorwaarden.

Aan de deelname zijn wel een paar voorwaarden verbonden:

1. Een deelnemer moet zich schriftelijk ( papier of e-mail) voor 28 augustus opgeven bij Herman Stigter : herman.stigter@pbholland.com.
Na deze datum is opgeven en dus deelnemen niet meer mogelijk!!
2. Alleen deelnemers met een volledig klassement ( 7 afstanden) komen in aanmerking voor deelname.

Natuurlijk zijn alle leden van de bond en die om welke reden dan ook niet mee kunnen, willen of mogen meedoen van harte uitgenodigd om deze wedstrijd bij te wonen.

Natuurlijk geldt dit voor iedereen die de sport wil zien beleven en ondergaan.

Meer informatie en details over deze wedstrijd worden gedurende dit seizoen bekend gemaakt op deze site en op www.polsstokjaarsveld.nl