media Friesch dagblad
2012-07-26 19:25

Fierljeppers hebben het gehad met Joure

Waar de laaghangende zon en harde wind de ljeppers in een eerder stadium parten speelden, kwamen daar gisteren ook nog eens een kiezelhard zandbed overheen.

Ernst Slagter Joure Om de veiligheid van de ljeppers te waarborgen, werd daarom besloten de finale te schrappen. De zoveelste tegenslag. ,,Dat is dan in elk geval een daadkrachtige beslissing geweest. Maar we hoeven er niet over te discussiëren: als dit volgend jaar nog zo is, gaan wij hier niet springen”, zei Bart Helmholt.

Terwijl vooral veel toeristen gisteren nieuwsgierig een eerste kijkje namen bij het voor hun onbekende fierljeppen, was de sport voor sommige Utrechtse gasten al gesneden koek. Een tienkoppige Hollandse delegatie onder aanvoering van zwaargewicht Jaco de Groot was namelijk reeds in Fryslân gearriveerd met het oog op de Nationale Fierljepmanifestatie (NFM) van zaterdag. Waar het Frysk Ljeppers Boun (FLB) ook morgen nog een wedstrijd houdt in Buitenpost, hebben de polsstokverspringers van de Polsstokbond Holland (PBH) reeds vrijaf voor het NFM.

En dus stonden er gisteren twee witte caravans op het terrein van de geplaagde Jouster vereniging. De Groot liet weten graag buiten mededinging mee te hebben gesprongen om zo vast een voorproefje op zijn traditionele titanenclash met Bart Helmholt voor te kunnen schotelen. ,,Als ik mee had mogen doen, had ik het zo gedaan. Het is jammer dat het niet mogelijk is, want ik denk ook dat het leuk geweest zou zijn voor het publiek”, aldus De Groot.

Reeds in het begin van de wedstrijd werd echter duidelijk dat het wel weer eens een lastige avond kon worden in Joure. Terwijl de laaghangende zon een groot deel van de ljeppers het zicht bij de aanloop ontnam, kwamen er al snel geluiden over pijnlijke landingen in het harde zandbed. Nadat Helmholt in de topklasse nog het verst kwam met 18,49, besloot de wedstrijdleiding vervolgens de finale voor gezien te houden. ,,Ik ben normaal niet van de afdeling ‘aanvallen’”, begon Helmholt zijn relaas. ,,Het was vaak sneu voor de organisatie, omdat ze te maken hadden met de wind en de zon. Maar in dit geval was het zandbed gewoon niet goed gefreesd. Ik heb nu nog pijn in mijn hoofd van het landen, terwijl ik in twee van de drie sprongen in het water belandde.”

,,Het wordt ons zo niet makkelijk gemaakt in Joure”, vervolgde Helmholt. ,,Omdat het hier zo vaak is misgegaan, voelden we soms een soort medelijden met de organisatie. Maar in dit geval slaat dat gevoel wel wat om, omdat hier gewoon iets aan gedaan had kunnen worden.

Pieter Ebbing, voorzitter van de Jouster vereniging De Lege Wâlden, baalde eveneens als een stekker. ,,Nu dit weer”, zuchtte Ebbing. ,,Ik begrijp de emoties van de ljeppers, maar toch is er niet anders gefreesd als anders in al die jaren. Maar door de hevige regenval van de laatste tijd is de ondergrond een stuk harder geworden. Helaas is deze wedstrijd daar de dupe van geworden.”

Ebbing bevestigde bovendien dat de vereniging voor de komst van een nieuwe accommodatie staat. ,,Daar zijn we in elk geval in gesprek over met de gemeente. Het lijkt me logisch dat we er geen trek in hebben om veel kapitaal in de huidige accommodatie te investeren. We balen hier enorm van, maar we zijn niet ontmoedigd. Dit is eerder een aanmoediging om de zaken in de toekomst goed voor elkaar te krijgen.”