2004-06-28 16:54

Verlies kleiner dan in afgelopen jaren

JAARSVELD – Sinds 1991 heeft de polsstokbond Holland geen tweekamp tegen Friesland kunnen winnen, maar de verschillen worden in de laatste jaren wel kleiner.

Uit de Goudsche Courant van 28 juni 2004
Na de marge van 17.67 meter in 2001 en 17.30 meter in 2002 bedroeg het verlies zaterdagmiddag aan de boorden van de Lek in Jaarsveld 8.12 meter voor de Hollandse polsstokverspringers.

„Ik ben er tevreden mee", verklaarde de Hollandse springer Erik Bos, die zelf tot precies zeventien meter kwam, na afloop. „Er is behoorlijk goed gepresteerd. Vooraf had ik aan de hand van de beste seizoenprestaties van beide ploegen een prognose gemaakt. Die prognose leverde voor ons een verlies van 10.23 meter op. Wij misten door blessures Theo van Kooten, Remco van den Berg, Jarno Knijff en Bastiaan de Buijn. De laatste liep in de wedstrijd, die afgelopen dinsdagavond in Jaarsveld werd gesprongen, een enkelblessure op (deze junior sprong toen een nieuw persoonlijk record van 16.58 meter, red.). Met deze vier springers er bij zou het verschil nihil zijn geweest. Gelukkig hebben de Hollandse dames gewonnen. Van de jongens had ik dat ook verwacht, maar zij verloren met een verschil van 2.49 meter. Gaan wij op dezelfde voet door dan zie ik ons binnen afzienbare tijd toch weer een tweekamp winnen".

Nu ging de overwinning in Jaarsveld waar voor de zestiende keer de jaarlijkse tweekamp plaats vond opnieuw naar de Friese ,fierljeppers', die ook enkele springers misten. Tot op het laatst was niet duidelijk wie bij de senioren de zevende en achtste Fries zouden zijn. Bij de bijschrijvers bevond zich de oudgediende Rients van der Wal, die met een knappe sprong van van 17.29 meter een van de weinige zeventien metersprongen maakte.

Hoewel de weersomstandigheden in Jaarsveld waar de springers een licht windje in de rug hadden prima waren bleef het schansrecord van Aart de With van 18.88 meter ongemoeid. De beste prestatie werd geleverd door de Friese recordhouder Henk Schievink met 17.77 meter. Na Bart Helmholt (17.73) en Rients van der Wal legde de Bodegraver Tino Leliveld beslag op de vierde plaats met 17.26 meter. Met een sprong van 16.81 meter zorgde Pieter Verweij (Linschoten) voor zijn beste seizoenafstand.

Bij de junioren zegevierde Jaco de Groot (Kamerik) met 17.36 meter gevolgd door de Friezen Anne Galama met 16.71 meter en Thewis Hobma met 16.60 meter.

Margriet Kamphof uit Linschoten was met een prima sprong van 13.34 meter de beste dame gevolgd door Lianne van der Wijk (Polsbroek) met 12.85 meter en de Friezin Jantina de Vreeze met 12.76 meter.

Bij de jongens zegevierde Jacob Scherjon (F) met 15.76 meter voor Dagmar Eeuwema (F) met 15.03 meter en Corne Spruit (H) met 14.40 meter (pr).