PBH
2016-07-03 16:24

In memoriam: Willem Verweij

Wij ontvingen het droevige bericht dat Willem Verweij zaterdagmiddag 2 juli om 15.00 uur, na een kortstondig ziekbed, is overleden.
In Willem verliezen we misschien wel onze grootste fan. Willem was actief als polsstokverspringer van 1963 t/m 1986 en in al die jaren was hij deelnemer aan ruim 250 wedstrijden. Nadien was hij met zijn markante verschijning een graag geziene gast bij tal van wedstrijden, zowel in Holland als in Friesland.

Willem is nog uit de tijd dat er met houten stokken werd gesprongen. Zijn persoonlijk record sprong hij op 22 juli 1978 in de Meije, met een aluminium stok: 15.42 m. In 1975 werd hij uitgeroepen tot Springer van het Jaar van de Polsstokbond Holland. Willem Verweij heeft een eervolle vermelding in de Galerij van vrienden van het polsstokverspringen.

Op zijn camping aan de Zuid-Linschoterzandweg legde Willem een heuse mini-polsstokschans aan waar regelmatig polsstokverspringsessies werden gehouden.

Willem genoot intens van alles wat het leven hem aanreikte.

Onze gedachte gaan in de eerste plaats uit naar zijn vriendin Coby en naar zijn familie. Wij wensen hen veel kracht en sterkte bij het verlies van deze bijzondere man. Ieder van ons heeft zo zijn eigen herinneringen aan Willem. Die zullen we koesteren. We gaan lange Willem missen.

Jan Kooijman,
Voorzitter Polsstokbond Holland

Nadere informatie over de wijze waarop van Willem afscheid genomen is via onderstaande link te vinden.